Vi tilbyr

HEL samtaleterapi og coaching tilbyr ulike tjenester. Ofte vil flere av disse kunne gå i hverandre avhengig av klientens behov.

SAMTALETERAPI

Samtaleterapi er for alle som trenger noen å snakke med.  det kan feks være:


- At du trenger noen å snakke  med for å sortere tanker og følelser


 - Har en følelse av å stå fast i livet ditt


 - Ønsker å bli bedre klar over dine egne grenser og behov


 - Føler at livet er for stressende


 - Ønsker å utvikle dine styrker og ressurser, og bli mer av deg selv


- Er ved et veiskille i livet, eller i en vanskelig valgsituasjon.


Vi tenker at kropp, tanker og følelser påvirker hverandre. 


Det er ikke sikkert du vet hvorfor du vil prøve samtaleterapi eller coaching, og det trenger du heller ikke! Sammen kan vi utforske det som kan være viktige temaer for akkurat deg, trygt og i ditt eget tempo. 

COACHING

Mange føler at terapi ikke er helt riktig for dem. Kanskje er det mer veiledning og noen å diskutere utfordringer med, som trengs. 


Coaching skiller seg som oftest fra terapi ved at klienten har en mer konkret "bestilling", altså en problemstilling som skal løses eller utforskes. Det kan være veivalg i livet, situajoner i arbeidslivet, karrierevalg, eller støtte i prossesser. 


I coaching jobber vi mer i overflaten, og dykker kanskje ikke så langt ned i følelser, erfaringer og relasjoner som i samtaleterapi.


Ofte vil coaching og samtaleterapi flyte litt over i hverandre fordi metoden vi benytter er den samme. 


Vi arbeider også med arbeidsgivere eller med ansatte som ønsker eller trenger samtaler realtert til jobbsituasjon eller private utfordringer. PARTERAPI

De fleste par venter med å oppsøke en terapeut til de er i en form for krise. Situasjonen har kanskje utviklet seg over flere år, og det kan også være mer akutte ting som har oppstått. Noen ganger er opplevelsen av utfordringen også helt forskjellig innad i paret.

 

Det er aldri for sent å komme i parterapi. Uansett utfall av slike situasjoner, kan det føles godt å bearbeide, bli klar over og ta inn over seg hva som skjer i relasjonen. Det kan føles trygt å ha en objektiv person tilstede, når tøffe tema skal snakkes om. Det kan også være godt å få støtte til å kommunisere på en ny måte, som kanskje føles mer hensiktsmessig enn hva man er vant til. 

Parterapi er også en god investering i et allerede fungerende parforhold. Det kan forebygge konflikter, avdekke ulike forventninger og utvikle relasjonen til å bli tryggere og mer velfungerende. 

Bestill time

WALK-AND-TALK

Ofte tenker man klarere ute, og når man er i bevegelse. Det kan også være enklere for mange å snakke med noen når man ikke sitter overfor hverandre med øyekontakt. 


Walk-and-talk-timer er et alternativ til ordinære timer på kontoret, og tilbys etter avtale med terapeuten. 


Er det ønskelig kan vi også komme hjem til deg.


Pris på forespørsel.

GRUPPER

Det kan være både utfordrende og utviklende å dele av seg selv i grupper. 


Man kan oppleve støtte i det man deler, og man kan føle støtte i å erfare at andre også opplever liknende tanker og følelser som en selv. 


Vi tilbyr grupper ulike grupper med ulike tema, ut i fra interesse. Ta kontakt om du er interessert i å delta i en gruppe.


Alle deltakere i en gruppe må signere på en taushetserklæring. 


Pris på forespørsel.


BARN OG UNGE

Mange barn og unge har behov for noen å snakke med, utenom sitt daglige nettverk. 

Det kan handle om familie, identitet, venner, det å ikke føle seg god nok eller å føle seg utenfor eller annerledes. 


Det finnes ulike offentlige gratis tilbud for barn og unge, men noen velger likevel et privat alternativ, som oss. 


Gestaltterapi har fokus på å støtte barnet eller ungDommen i det de står i, og hjelpe dem til å håndtere sine utfordringer på en mest hensiktsmessig måte.


Klienter over 12 år har rett til å bli respektert når de ikke ønsker at opplysninger gis
foreldre/foresatte. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal
likevel gis dersom klienten er under 18 år.

Bestill time

VIDEOTIMER

HEL samtaleterapi og coaching tilbyr videotimer. Vi bruker sikre plattformer som er kryptert og godkjent for bruk i denne typen taushetsbelagte tjenester. 


Vi anbefaler alltid at første time er en fysisk time på kontoret, slik at man bedre blir kjent og kommer litt igang. Noen ganger lar ikke dette seg gjøre, av praktiske årsaker, og da fungerer det også fint med video som et alternativ. 


Vi har god erfaring med videotimer til feks studenter som flytter til andre steder i landet eller når vi får henvendelser fra folk som bor langt unna. 


Gode erfaringer fra koronapandemien i 2020 og 2021, viser at videotimer er en svært undervurdert metode for samtaler av denne typen. I noen tilfeller reduserer det også stress for klienten, med hensyn til reisevei og tidsbruk.


Videotimer har en varighet på 30 eller 45 minutter, etter ønske. 


Pris for 45 minutter er det samme som en kontortime. 

TELEFONTIMER

HEL samtaleterapi og coaching tilbyr telefontimer. 


Vi anbefaler alltid at første time er en fysisk time på kontoret, slik at man blir bedre kjent og kommer litt igang. Eventuelt kan videotime brukes dersom man av ulike årsaker ikke kan møte fysisk.


Telefontimer egner seg best dersom man er godt i gang med en prosess, og kun trenger fortløpende oppfølging eller støtte.


Gode erfaringer fra koronapandemien i 2020 og 2021, viser at telefontimer er et viktig supplement for de som ikke er komfortable med videosamtaler. Det gir mulighet for å holde prosessen i gang, selv om man ikke kan møte fysisk.


Telefontimer har en varighet på 30 eller 45 minutter, etter ønske. 


Pris for 45 minutter er det samme som en kontortime. FOREDRAG / BEDRIFT

HEL samtaleterapi og coaching tilbyr foredrag og innledninger til gruppeprosesser i bedrifter.


Vi tilbyr også samtaler med ansatte, feks ved konflikter, endringsprosesser eller bare som en del av tilbudet til de ansatte.


Bedrifter kan også inngå avtaler om private coachingsamtaler for sine ansatte. 


Ved langtidssykemeldinger kan vi også delta i møter med fastlege, NAV og andre aktører. 


Egne priser etter avtale. Bestill avtale